English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Proje Özeti

“HEALTHY SCHOOL-SCHOOL IN MOVE”  ,   “SAĞLIKLI OKUL-HAREKETLİ OKUL”     başlıklı   ve      (2013-1-DE3-COM06-35635-3) numaralı projemiz  2013-2015 yıllarını kapsayacak olup,  çalışmalarımız  Türkiye-Almanya-İspanya  olmak üzere 3 ortak  ülke okullarıyla  birlikte yürütülecektir.
PROJE ÖZETİ Sağlıklı okul, hareketli okul projesi adından da anlaşıldığı üzere, çocukların yeme alışkanlıklarını pozitif anlamda değiştirmeyi, fiziksel aktivitelerindeki hem çeşitliliği hem de bedensel aktivitelere ayrılan zaman süresini arttırarak daha sağlıklı bir yaşama rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Bu proje süresince biz katılımcılar beslenme alışkanlıkları , ortaklık ettiğimiz ülkelerdeki halk dansları ve populer olan spor aktiviteleri üzerinde çalışmalar yapacağız. Bu toplantı ve birliktelikler süresince öğrenciler geleneksel oyunlar, halk dansları ve milli mutfaklarından alınmış örneklerle sunumlar yapacak ve yaptıkları çalışma sonuçlarını sergileyecekler. Bu faaliyetlere katılan çocuklar hayat tarzlarını geliştirerek gıdaya saygı duymayı, ve onu israf etmemeyi de öğrenmiş olacaklar. Projede katılımcı ortak olan üç ülkedeki beslenme ve yemek alışkanlıkları üzerinde yoğunlaşarak projenin bütün safhalarında farklı yaş grubundan oluşan öğrenciler bahsi geçen faaliyetlerde aktif olarak çalışmalara katılacaklardır.Bu safhalarda yiyecek hazırlama, geleneksel mutfak üzerinde çalışmalar yapma, geleneksel oyunları keşfetme ve tarihi araştırmalar gibi bölümler yer almaktadır.Bu çalışmalar süresince öğrenciler gerek dil, iletişim gerekse sosyo-kültürel becerilerini geliştirmiş de olacaklardır. Sunumlar, e-mail kullanma, online iletişimi gerektiği şekilde kullanarak teknolojiyi de kullanmış olacaklar. Bu projedeki hedef grup ilkokul öğrencileri ve her türlü pozitif alışkanlığının yerleşmesi için son derece ideal bir dönem. Doğru motive edilirlerse onlardaki merak ve coşku harekete geçirilirse yeni bilgi edinmeleri ve uygulamaları harika meyveler verirken, ortaokul dönemi bu alışkanlıkların kazanımı için geç bir zaman dönemi olabilir. Bu çalışmalar çocuklara kültür, tarih ve çevre konusunda farklı bir bakış açısıyla bakmayı da öğretecektir… PROJENİN ÇIKIŞ NOKTASI VE AMACI Günümüzde öğrencilerin bilgisayar başında çok fazla zaman geçirdiği, hazır ve katkı maddesi içeren yiyecekleri tüketerek sağlıklı olmayan bir hayat tarzı içinde bulundukları gerçeği üzerinden yola çıkarak, bu projeyle bu soruna kökten ve çözüm odaklı bir girişimde bulunmak amacı güdülmüştür. Çocukların dengeli beslenme alışkanlığı ve hayatlarında olması gereken fiziksel egzersizin bir yaşam şekline dönüştürmelerine yardımcı olmanın yanında, bu sağlıklı hayat farkındalığını arttırmak, hedeflenen amaçların başında gelmektedir. Bu farkındalık nasıl sağlanır? Şöyleki, okula gelen öğrenciler gerek fiziksel faaliyetler ve gerekse geleneksel beslenme alışkanlıklarını geliştirmede projedeki aşamalardaki çalışmalarla daha fazla motive olacakları için sağlıklı ve dengeli yaşam farkındalığını rahatça kazanacaklardır.Yeni yemek tarifleri denemeye, hayatlarında pek tüketmedikleri meyve ve sebzeleri tatmaya, spor –dans faaliyetlerini yapmaya teşvik edileceklerdir. Bu muayyen zamanlardaki toplantılardan evvel katılımcı öğrenciler yiyecek, oyun ve folk danslarıyla ilgili sunumlar hazırlayıp yurt dışındaki arkadaşlarına sunacaklardır. Bu girişimler çocuklara milli ve kültürel kimlik duygusunu hatırlatarak milli benliğin pekişimini hızlandırmış olacaktır. Bir taraftan evrensellik şuurunun verilmesini sağlarken merkezdeki öz benlik şuurunu da paralel şekilde besleyecektir. Projede şu an itibariyle İspanya, Almanya ve Türkiye olmak üzere üç ülke yer almaktadır. Bu üç ülkedeki katılımcı çocuklar İngilizcelerini geliştirirken bir taraftan da anadil becerilerini geliştirmiş olacaklardır. Çocuklara bu projeyle Avrupa vatandaşı olma yolunda daha hoşgörülü, ekip çalışma ruhunu erken edinen, öz güveni yerinde olup, daha sosyal ve interaktif bireyler olmaları için harika deneyimler sağlanmaktadır. Amaç, geliştirdikleri sosyokültürel ve iletişim becerileriyle bulundukları çevrenin ötesini görmelerine destek vermek ve Avrupa kültürünü tecrübe etmelerinin önünü açmak sadece bir Avrupa vatandaşı değil bir dünya vatandaşı oldukları gerçeğinin de kazanımına yardımcı olmaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder